Bütün kateqoriyalar

İstifadə qaydaları

Bu saytda qeydiyyatdan keçərkən İstifadəçi bu qaydalarla * razılaşır və sayta elanların təqdim edilməsi ilə bağlı orada göstərilən hüquq və öhdəlikləri öz üzərinə götürür.

Diqqət! Bu qaydalar https://rahatsat.az saytında dərc edilən həm pulsuz, həm də ödənişli reklamlara (Premium, VIP reklamlar) aiddir. Qanun pozuntuları aşkar edilərsə, ödənişli reklamlar da bloklana bilər.

Yerləşdirilmiş elanların Saytın qaydalarını, mövcud qanunvericiliyi və/və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozduğu barədə məlumat varsa, https://rahatsat.az istənilən vaxt bu cür reklamları yoxlamaq və/və ya silmək, habelə hərəkətləri məhdudlaşdırmaq hüququna malikdir. bu elanları saytda yerləşdirən İstifadəçinin.

İstifadəçi tərəfindən sayt qaydalarını sistematik şəkildə pozduqda və digər istifadəçilərin elanla bağlı şikayətləri təsdiqlənərsə, sayt rəhbərliyi elanın dərcindən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır.

Ümumi müddəalar
Reklamların məzmunu 13 mart 2006-cı il tarixli 38-FZ nömrəli "Reklam haqqında" Federal Qanuna zidd olmamalıdır.
https://rahatsat.azxidmətləri/qadağan olunmuş mal və xidmətləri dərc etməyin.
Təklif olunan obyekti/xidməti olmayan və ya qanuni əməliyyat həyata keçirmək üçün sənədləşdirilmiş hüququ olmayan istifadəçilərin reklamlarını dərc etmək qadağandır.
İstifadəçinin saytda yalnız bir qeydiyyatı (hesabı) ola bilər. Başqa bir e-poçtla yenidən qeydiyyatdan keçməyin.
Fərqli bölgələrdə və ya kateqoriyalarda yerləşdirməyinizdən asılı olmayaraq, eyni reklamı (eyni məhsul və ya xidməti təklif edən) dəfələrlə təqdim etməyin.
Bir reklamda bir xüsusi məhsul/xidmət yerləşdirin. İstisna, bütün dəstin qiymətini göstərən, bütövlükdə satılan / icarəyə verilən "dəst" təklifidir.
Ümumi reklam xarakterli elanları, reklam İnternet resursları (portallar, forumlar, tanışlıq saytları və s.), biznes (mağazalar, şirkətlər) haqqında elanlar yerləşdirməyin.
Maddi yardım, müalicə üçün vəsait toplama, hədiyyə olaraq qəbul və s. tələb edən elanlar yerləşdirməyin.
Tərkibində bilərəkdən yalan məlumatlar, maliyyə “piramidaları”nın reklamı və digər şübhəli gəlir əldə etmə yolları olan reklamların dərcinə icazə verilmir.
Reklamınızın mövzusuna ən yaxşı uyğun gələn bölməni, eləcə də məhsulunuzun faktiki məkanına uyğun gələn bölgəni seçin.
Məsələn: “Soçidə 1 otaqlı mənzil”, elanda göstərilən rayon Moskva, Sankt-Peterburq yox, Soçi olmalıdır və s.

Təklifiniz artıq uyğun deyilsə, əməliyyatdan dərhal sonra reklamı dərcdən silməyi unutmayın.
Elanlar ingilis dilində yerləşdirilə bilən “İşlər” başlığı istisna olmaqla, yalnız rus dilində dərc üçün qəbul edilir və kiril əlifbası ilə yazılır. Reklamlar rus dilinin normalarına uyğun olmalıdır, yəni orfoqrafik, durğu işarələri və üslub səhvləri olmamalıdır.
Reklam edilən məhsul haqqında, onun əldə edilməsi və ya istifadəsi şərtləri haqqında vacib məlumatların heç bir hissəsi olmayan reklam, məlumatın mənası təhrif edildikdə və reklamın istehlakçılarını çaşdırdıqda icazə verilmir.
Reklam sahələrinin doldurulması üçün tələblər:
başlıq
Reklamın başlığı onun məzmununa uyğun olmalıdır.
Təkrarlanan sual, nida və digər işarələrdən, eləcə də diqqəti cəlb edən sözlərdən istifadə etməyin, məsələn, “Təcili!!!”, “Satıram!”, “Alacağam!”, “Sərfəli təklif” və s.
Əlaqə məlumatlarını (telefon nömrəsi, fiziki/hüquqi/elektron ünvan (e-poçt), sayt adı (linklər), ICQ, skype, şirkət adı və s.) daxil etməyin.
Baş sözlərin və xüsusi isimlərin ilk hərfləri istisna olmaqla, başlığı böyük hərflə yazmayın. Yalnız abbreviaturalar tamamilə böyük hərflə yazıla bilər. Yanlış yazılış nümunəsi: "TƏCİLİ VAZ-2109 ALACAĞIM".
Təsvir
Reklamda təklif etdiyiniz/axtardığınız konkret məhsul/xidmət haqqında mümkün qədər ətraflı məlumat olmalıdır. Müvafiq məlumatların göstərilməsinə icazə verilir: satınalma, çatdırılma şərtləri və variantları, endirimlər və hədiyyələr haqqında məlumat, alınan malların quraşdırılması və quraşdırılması və s.
Satış predmetinin reklam xarakteri daşıyan imkanlarının təsvirinə yol verilmir.
Reklam mətnində əlaqə məlumatları (telefon nömrəsi, fiziki/hüquqi/elektron ünvan (e-mail), saytın adı (linklər), ICQ, skype və s.) olmamalıdır.
Böyük sözlərin və xüsusi isimlərin ilk hərfləri istisna olmaqla, böyük hərflərə icazə verilmir.
Satıcının elanlarının axtarışını asanlaşdırmaq, bir neçə məhsulun sadalanması, qiymət siyahılarının yerləşdirilməsi üçün təsvirdə açar sözlərdən istifadə etmək yolverilməzdir.
Qiymət
Qiymət obyektin/xidmətin faktiki qiymətinə uyğun olmalıdır.
Qiymət tam ədəd olmalıdır, qiyməti əvəz edən sözlərə icazə verilmir (Məsələn, “bahalı”, “ucuz”, “simvolik qiymət” və s.).
Qiymət bütün satış/icarəyə verilmiş əşya üçün olmalıdır. (Məsələn, əşyanı hissə-hissə satarkən qiymət tam göstərilməlidir, yox

Saytın xidmətlərinin göstərilməsi üçün istifadəçi müqaviləsi https://rahatsat.az

Bu İstifadəçi Müqaviləsi https://rahatsat.az (bundan sonra "Sayt" adlanacaq) ünvanlı İnternet resursundan https://rahatsat.az (bundan sonra "Podratçı" adlandırılacaq) ilə İnternet resursundan istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs arasında münasibətləri tənzimləyir. Reklamların axtarışı, gözdən keçirilməsi və/və ya yerləşdirilməsi məqsədi ilə Sayt (bundan sonra “İstifadəçi” adlandırılacaq).

Saytda qeydiyyatdan keçməklə və ya Reklamları axtarmaq/baxmaq üçün Saytdan istifadə etməklə İstifadəçi bu İstifadəçi Müqaviləsi ilə (bundan sonra “PS” adlandırılacaq) razılaşır və Saytdan istifadə ilə bağlı orada göstərilən hüquq və öhdəlikləri öz üzərinə götürür.

Saytda və/və ya PS-də və/və ya Təklifdə başqa cür qeyd edilmədiyi təqdirdə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa yönəlməyən elanların Saytda yerləşdirilməsi pulsuzdur. Saytda və/və ya PS-də və/və ya Təklifdə xüsusi göstəriş olmadıqda bunun əksi də doğrudur: İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən pulsuz reklam birbaşa onun məqsədlə deyil, bununla əlaqədar verilmədiyini göstərir. sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi. İstifadəçilər Saytın imkanlarından vicdanla istifadə etməyə və İstifadəçilərin real məqsədlərinə uyğun gəlməyən Elanların yerləşdirilməsinə icazə verməməyə borcludurlar. Bu TOS-da istifadə olunan terminlər

İnternet resursu - İnternetdə dərc olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş və müəyyən mətn, qrafik və ya səs formasında nümayiş etdirilən inteqrasiya olunmuş proqram təminatı və texniki vasitələrin və məlumatların məcmusudur. İnternet resursu domen adı və (Uniform Resource Locator) - informasiyaya, aparat və proqram təminatı sisteminə və ya müvafiq mobil proqrama daxil olmaq imkanı verən unikal e-poçt ünvanı vasitəsilə internet istifadəçilərinə təqdim olunur.

Sayt İstifadəçiyə Elanları yerləşdirməyə, axtarmağa, baxmağa imkan verən İnternet resursudur. Saytın bütün hüquqları Podratçıya məxsusdur.

İstifadəçinin Saytdakı Şəxsi Hesabı (bundan sonra “Şəxsi kabinet”) İstifadəçinin elanlarının yerləşdirilməsini, digər xidmətlərini, onların ödənilməsini idarə etmək və Saytda nəzərdə tutulmuş məlumat materialları ilə digər hərəkətləri yerinə yetirmək üçün interfeysdir. . Giriş İstifadəçinin Qeydiyyat Məlumatlarından istifadə etməklə həyata keçirilir.

Qeydiyyat məlumatları - İstifadəçinin şəxsi hesabına daxil olması üçün nəzərdə tutulmuş İstifadəçinin identifikasiya məlumatları. Qeydiyyat məlumatları aşağıdakılardan ibarətdir: login (İstifadəçinin e-poçtu giriş kimi istifadə olunur), parol, təhlükəsizlik sualı və təhlükəsizlik sualına cavab (İstifadəçi parolu unutduqda istifadə olunur) İstifadəçi həmçinin daxil ola bilər. Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki Google+ sosial şəbəkəsi vasitəsilə.

Elan - İstifadəçinin Saytda yerləşdirdiyi, qeyri-müəyyən şəxslərə ünvanlanmış Mallar haqqında təklifi (əlaqə məlumatları, şəkillər və hər hansı əlaqəli məlumat daxil olmaqla) ehtiva edən Sayt İstifadəçisinin məlumat mesajı.

Məhsul - İstifadəçinin Saytda Elan yerləşdirdiyi hər hansı məhsul, məhsul, xidmət, iş təklifi və ya digər təklif.

1. Müqavilənin mövzusu

1.1 Podratçı sizə bu İstifadəçi Sazişinin predmeti olan şərtlərlə öz xidmətlərini təklif edir.

1.2 İstifadəçi müqaviləsi Podratçı tərəfindən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. İstifadəçi Müqaviləsinin yeni versiyası, PS-nin yeni versiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

1.3. PS-nin cari versiyası, həmçinin Saytdan istifadə və Saytın xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarını tənzimləyən digər sənədlər həmişə Saytda yerləşir və bütün İstifadəçilər üçün əlçatandır.

2. Xidmətlərin təsviri

2.1. Sayt İstifadəçiyə müstəqil olaraq, öz riski və riski ilə qeyri-müəyyən dairələrə ünvanlanmış təkliflər yerləşdirməyə, İstifadəçinin sərəncam vermək (təkliflər vermək) səlahiyyətinə malik olduğu Mallara münasibətdə əməliyyat etmək imkanı verən İnternet saytıdır. , və Saytın digər istifadəçiləri İstifadəçinin Saytda yerləşdirdiyi təklifləri öz mülahizələri əsasında və öz məsuliyyəti ilə qəbul edib-etməmək, Saytda Elanı yerləşdirmiş İstifadəçi ilə müvafiq əqd bağlamaq və ya bağlamamaq. . Podratçı heç bir halda əqdin təşkilatçısı, alıcısı, satıcısı, vasitəçisi, agenti və ya Saytın hər hansı istifadəçisinin və/və ya digər maraqlı şəxsin nümayəndəsi hesab edilə bilməz və istifadəçilər arasında təklif edilən/bağlanan əməliyyatla bağlı deyil. Sayt. Saytda Elan İstifadəçisi tərəfindən Saytın istifadəçiləri arasında aparılan bütün əməliyyatlar Podratçının birbaşa və ya dolayı iştirakı olmadan bağlanır və icra edilir.

2.2. Podratçı İstifadəçiyə Saytda Elan yerləşdirməklə və ya Elanda olan əlaqə məlumatlarından istifadə etməklə Saytın istifadəçilərinə edilən hər hansı təklifin Saytın digər istifadəçiləri tərəfindən qəbul edilərək nəzərə alınacağına dair heç bir zəmanət vermir.

2.3. İstifadəçi özünə məxsus olan qarşı tərəfi seçərkən mülahizədən istifadə etməyi öhdəsinə götürür 

Menyu
Saytımızdan qeydiyyatdan keçin

20 AZN Hesabınıza yüklənəcək

Giriş edin və ya qeydiyyatdan keçin

Saytımızdan qeydiyyatdan keçin

20 AZN Hesabınıza yüklənəcək

Qeydiyyatdan keçin
Hərrac bitdi
dəqiqə
saniyyə
Seçildi
Yerləşdir
Hərrac bitdi
Gizli parametrlər
Bütün parametrlər
Səhifəni silmək istədiyinizə əminsiniz?